dinsdag 11 oktober 2011

Koude Fusie / E-Cat (Deel IV) :
De test van 6 oktober.
Andrea Rossi, staande in het midden van zijn 1MW container-plant,
die samengesteld is uit 52 E-Cat modules (van 27 kW elk)
(In totaal ongeveer 1.4 MW thermisch).

Op deze foto, die gemaakt werd door Focus.it,
zijn slechts 51 E-cats gemonteerd,
maar in totaal zullen het er weldegelijk 52 zijn!
(Focus.it vermeldde slechts '43 E-cats', maar dat is fout!)En in het laatste bericht, had ik het over de fameuze test, die nog zou plaatsvinden op 6 oktober:

Op 6 oktober zal er, door een select team van wetenschappers (wereldwijd) en in de universiteit van Uppsala (Zweden), ook een uitgebreide test uitgevoerd worden, op de grotere E-cats (van 27kw), die deel (52 stuks) uitmaken van de 1MW container plant (in totaal dus ongeveer 1.4 MW thermisch):

Scientists to Test Cold Fusion E-Cat (pesn.com)Foto gemaakt door Maurizio Melis van Radio24


Wel, alhoewel die test eerst plaats zou hebben in de universiteit van Uppsala, bleek pas later dat het toch in de universiteit van Bologna zou zijn, de thuisbasis van Rossi, waar zich ook - nog steeds (door problemen met de verzending van nucleair materiaal) - de 1MW container-plant bevindt... ;-)

En meer informatie over die test vind je hier:

TV: New test of the E-cat enhances proof of heat (Mats Lewan, nyteknik.se, 7 oktober 2011 13:12)

En, naast een video-opname, vind u daarin ook deze linken naar de gegevens van de test:

Hier het gedetailleerd rapport (opgelet: pdf-file!), en hier de data van de test (opgelet: xls-file!).

En, alhoewel deze test voor de wetenschappelijke wereld - alweer! - ondermaats was, ben ik het toch eens met het verslag van de auteur (Mats Lewan). We kunnen, ook bij deze veel te korte (en alweer niet perfect uitgevoerde) test, toch weer spreken van 'excess heat', maar, ik herhaal, zelf vind ik de test ondermaats, en hij voldeed zeker niet aan de hoge verwachtingen die er voordien gesteld werden. En de reden hiervoor ligt, mijns inziens, bij het feit dat de doelstellingen van het team van en achter Rossi, verschillend zijn van die van de wetenschappelijke wereld. Rossi wil, zo snel mogelijk, een commercieel product op de markt brengen, en bovendien wil hij de geheimen in (en van de precieze werking van) de E-cat zo lang mogelijk bewaren, waardoor hij pottenkijkers zoveel mogelijk wil weren, en daarom is hij niet écht geïnteresseerd in een uitgebreide (en correct uitgevoerde) wetenschappelijke test, temeer omdat die meerdere dagen in beslag zou nemen, en ook vereist dat de E-cat ontmanteld wordt...

Rossi, die als eerste op de markt wil komen met een commercieel product, wil zijn bedrijfsgeheimen tegen (potentiële) concurrenten beschermen, en volgt dus een andere (commerciële) strategie, dan die van de wetenschappelijke wereld, waarin men meer uitleg over de precieze werking wil, alsook uitgebreide en niet contesteerbare testen (inclusief ontmanteling van de E-cat).

En ik had daarover (naast mijn bedenkingen bij zijn project voor een home-boiler) een kort berichtje gepost op zijn blog, maar dat berichtje is nog steeds niet gepubliceerd! (En dit komt allicht omdat ik hierbij ook verwees naar het vorig bericht in mijn blog, dat nogal veel linken bevat naar de E-cat-kritische website van S. Krivit... ;-) :

Dear Mr. Rossi,

1. Concerning the use of the E-cat as the energy source for a home-boiler, isn't there a problem that the E-cat, as it operates now, cannot be easily switched on and off, because it takes (relatively much) time to start-up and also generates a lot of residual heat after it is switched off. So doesn't that mean that the E-cat, like it operates now, is more effective when it's used in continuous mode, generating energy to processes in a continuous way, so that you don't loose time and energy when switching on and off all the time (that's how boilers are controlled at the moment).

(But maybe you already gave a hint how to solve that problem, where you wrote - in your answer to a question by Luke Mortensen - '2- mix with a constant temperature flow by means of a by pass system reguated by thermostats'?)

2. I do understand your point of view, where you - as quickly as possible - want to go to the market, but that's a strategy that's opposed to the strategy of the scientific world, that wants to know everything, with very elaborated tests if possible... (As an engineer, I'm already convinced by the previous tests, but I do understand that the scientific world wants more elaborated tests...)


3. Personally, I'm already convinced that the processes in your E-cats generate excess heat, and I wish you further all success in the development of commercial applications; and also in further proving this (maybe with more elaborated tests over a longer time?) to the scientific world.

Kind and warm Regards,

Ir. Daniel De Caluwé
Belgium.

Maar dat neemt niet weg dat, wat mij betreft, de werking van de E-cat al (lang) bewezen is (ook door de vroegere - zij het toch ook ondermaatse - testen). Spijtig toch dat deze testen, die telkens veelbelovend aangekondigd werden, niet (helemaal) voldoen aan de strenge eisen van de wetenschappelijke wereld, maar zoals ik hoger al schreef, komt dit omdat Rossi daar niet écht in geïntereseerd is. Rossi wil vooral geen pottenkijkers, die hem zijn geheimen zouden kunnen ontfutselen, en bovenal (en als eerste), wil hij een commercieel product op de markt brengen, en mocht dat voldoen, dan is een 'bewijs' niet meer nodig, immers, dan liggen de bewijzen - her en der verspreid - bij de (hopelijk tevreden) klanten zelf... ;-)

Maar toch is zijn werkwijze niet helemaal zonder risico's, immers, op die manier krijgt hij niet de steun van de wetenschappelijke wereld enerzijds; en wat de markt betreft, heb ik ook bedenkingen bij zijn project voor een home-boiler:

i) Een elektrische boiler wordt geregeld door het (elektrische) verwarmingselement aan en uit te schakelen, en alhoewel er ook bij zo'n elektrisch verwarmingselement een zekere restwarmte geleverd wordt (levert nog een tijdje warmte-energie na uitschakelen), is dat nog véél méér het geval bij een boiler met een E-cat als verwarmingselement, immers, (zowel) bij opstart heeft de E-cat een relatief lange tijd nodig om in normaal/stationair regime te komen (voor meer uitleg: zie de werking van de E-cat, alsook de resultaten in de verschillende testverslagen); en bij het stopzetten, wordt er nog een hele tijd (uren lang!) restwarmte door de E-cat geleverd. (Dit wordt veroorzaakt door de nucleaire processen in de E-cat, die, net zoals bij onze huidige grote nucleaire fissie-reactoren, nog een hele tijd blijven doorwerken, en dus energie blijven leveren, ook als de reactor al lang gestopt is! In het geval van de E-cat blijft deze vereiste nakoeling wel beperkt tot een paar uur). De E-cat is dus niet erg geschikt om gebruikt te worden in (snel) aan/uit-regime, maar is eerder een product dat best werkt in vol-continue regime (cfr. vele industriële toepassingen, warmte- en elektriciteitsvoorziening, enz, enz...)!

ii) Komt daarbij dat de klant, naast het waterreservoir van de boiler zelf, plaats moet voorzien voor de (kleine) E-cat (40cm*40cm*40cm), alsook voor een gasfles met waterstof (H2) (de klant haalt dus het (brand)gevaarlijke waterstof binnen), waarmee de E-cat, af en toe en in batch, gevoed wordt (bij de grotere E-cat's slechts ongeveer 1 gram H2 per dag). Bovendien kan de E-cat enkel werken met behulp van een elektrisch (voor)verwarmings-element, dat af en toe (in normaal regime tien minuten per uur, maar bij opstart nog veel meer), (automatisch) aangestuurd wordt (door de instrumentatie binnen de E-cat module). Maar hierdoor verbruikt de E-cat, ook in normaal/stationair regime, elektriciteit, en moet de klant, naast H2 als brandstof, dus ook nog een elektrische voeding (stopcontact) voorzien, en het verbruik hiervan in rekening brengen...

iii) En daarnaast zijn er ook nog de veiligheidsaspecten: De klant haalt niet alleen het (brand)gevaarlijke H2 binnen (allicht beperkt tot een (kleine) gasfles, die aan de E-cat bevestigd wordt (een grote E-cat verbruikt slechts 1 gram H2 per dag)). Bovendien is de werking van de E-cat gebaseerd op - tot nog toe niet goed verklaarde - nucleaire processen, maar hierdoor genereert de E-cat gamma-straling, waartegen de constructeurs (Rossi et al.) een afscherming hebben (moeten) voorzien, en is er bovendien het risico op een melt-down (van de E-cat), wanneer het voedingswater (bij de testen geleverd door een peristaltische pomp) weg zou vallen. Rossi heeft aangegeven dat hij een extra (nood-)voeding zou voorzien, en allicht gebruikt hij daarvoor de (gewone) watervoorziening/distributie zelf (maar waarom dan nog een peristaltische pomp gebruiken, want die vervalt dan allicht), tenminste als die aangesloten wordt via een 'fail-to-open' klep (in combinatie met een 'fail-to-open' klep van de waterstof-toevoer, want in noodgevallen moet men de E-cat stoppen door de waterstof-druk te verminderen/weg te nemen, alsook de E-cat langdurig (langdurig!, immers, de nucleaire processen werken nog lang na!) na te koelen ('fail-to-open' via de gewone/normale waterdistributie). Hij vermeldt hierbij wel dat, bij een melt-down van het mengsel in de E-cat, alle nucleaire processen zouden stoppen, zodat de 'E-cat intrinsiek safe is', maar toch is zo'n melt-down allicht geen pretje voor de klant, want in dat geval moet minstens de E-cat zelf vervangen worden... ;-)

iv) Komt daarbij dat, ongeveer elke zes maanden (!), het katalytisch mengsel moet vervangen worden door een technicus van E-cat! (En dat zou toch ook al enkele tientallen euro's (per keer) kosten)...


En omwille van bovenstaande redenen, denk ik persoonlijk dat de E-cat, zoals hij nu werkt, eerder geschikt is voor vol-continue gebruik in (al dan niet, maar allicht vooral) industriële toepassingen. (Ruim bekeken, want de gemeenschappelijke verwarming van appartementsgebouwen zou ook al een nuttige toepassing kunnen zijn), maar dat de E-cat, zoals hij nu werkt, (voorlopig) nog niet geschikt is voor individueel thuisgebruik...

Door zijn commerciële focus, neemt Rossi dus toch wel veel risico's, immers, enerzijds zijn de (voorbije) testen kwalitatief (en kwantitatief) niet voldoende voor de wetenschappelijke wereld (peer review, publicaties e.d., vereisen beter uitgevoerde en langduriger testen), en anderzijds zou de markt (van de individuele thuisgebruikers), rekening houdend met de huidige gecompliceerde werking van de E-cat, zijn home-boiler (met E-cat), kunnen verwerpen... Maar toch wens ik hem, desalniettemin, veel succes (allicht eerst met de industriële toepassingen, denk, bijvoorbeeld, aan zijn 1MW-container-plant).


Verder zou er ook een probleem zijn met zijn Amerikaanse partner, die de verzending van de 1MW-container-plant niet in hun eigen naam willen doen, immers, voor invoer van nucleair materiaal in de VS, zijn er speciale vergunningen en toestemmingen nodig:

“When I Say a Thing, I Do It” : Rossi Commits to Launch 1 MW E-Cat Plant Despite Change in Plan (Ecat World)


En, als klap op de vuurpijl, is er ook deze recente persmededeling van zijn eerste business-partner (nu concurrent) Defkalion:

Defkalion GT announcement (10/10/2011, defkalion-energy.com)

Defkalion Green Technologies press release on Hyperion product line (Cold Fusion Now)

Defkalion Press Release (eCat News)

Maar professor Christos Stremmenos, zelf lid van de beheerraad van Defkalion (!!!), ook vroegere ambassadeur van Griekenland én vriend van Andrea Rossi, en die aan de universiteit van Bologna zelf ook nog onderzoek gedaan heeft in het domein van de koude fusie (en die Rossi in contact had gebracht met het Griekse Defkalion), en die bovendien een geloofwaardige en gerespecteerde fysicus is, reageert op deze persmededeling, en haalt, als lid van de beheerraad van Defkalion (!), zelf sterk uit naar het Griekse Defkalion, dat hij verwijt te lijden aan megalomanie, en het vertellen van leugens en het formuleren van valse beschuldigingen aan het adres van Rossi:

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=360&cpage=23#comment-94994

Stremmenos Accuses Defkalion of Lies and Megalomania; Defkalion Responds (pesn.com)

Christos Stremmenos defends Andrea Rossi -says Defkalion’s press release is based on “delusional fantasies” (E-cat World)

Defkalion Controversy Heats up Stremmenos Responds (energycatalyzer3.com)

Christos Stremmenos says E-cat is a big step for humanity (ECAT Report)

Defkalion’s eCat Core (eCat News)

Rossi vs. Defkalion in a Nutshell (E-cat World)

En persoonlijk ben ik daarom sterk geneigd om de kant van Rossi te kiezen... ;-)Mats Lewan van NyTeknik
(tussen de fotograaf van Focus.it en Rossi)
Foto gemaakt door Daniele PasseriniP.S. Voor meer informatie over de test van 6 oktober j.l., kunt u ook nog op onderstaande linken terecht:

eCat Science Witness List (eCat News)

TV: New test of the E-cat enhances proof of heat (Mats Lewan, nyteknik.se, 7 oktober 2011 13:12)

Here are the analyses of the latest E-cat test (Mats Lewan, nyteknik.se, 21 oktober 2011 07:30)

E-Cat Test Validates Cold Fusion Despite Challenges (pesn.com)

News: Photos of the October 6, 2011 E-Cat Test (peswiki = pesn)

News: Real-Time Updates on the October 6, 2011 E-Cat Test (peswiki.com)

Rossi Answers Questions on the E-Cat (pesn.com)

First commercial cold fusion reactor tested in Bologna (Cold Fusion Now)

Updates on the OCT. 6 E-Cat Test (Cold Fusion Now)

Updates Part 2 – E-CAT Test Aftermath (Cold Fusion Now)

Steam Punk (Cold Fusion Now)

New video on ecatdotcom (Cold Fusion Now)

Andrea Rossi Answers Critics (eCat News)

A Physicist Speaks And More (eCat News)

Esclusivo: E-Cat, il video del test di Bologna (Focus.it)

Rossi E-cat Attracting Some Media Attention (energycatalyzer3.com)

Focus and Applause For eCat (eCat News)

Focus.it Interviews Confindustria (eCat News)

Oct 6 eCat Analysis (eCat News)

eCat Propaganda (eCat News)

Christos Stremmenos says E-cat is a big step for humanity (E-cat World)

Data Indicates That Rossi’s October 6th E-Cat Demonstration Showed Nuclear Reaction (E-cat World)

Video summary of Bologna test released by Ecat.com (E-cat World)Na de test werd de E-cat module ontmanteld.
Foto gemaakt door Daniele PasseriniEn hier nog een woordje over de (vroegere) test van 7 juli j.l. :

Test E-Cat del 7 luglio 2011 (22passi.blogspot.com)


En voor wie wil deelnemen aan de 'Cold Fusion E-Cat Case Design Competition' : ;-)

Rossi Asks for Your Help in Developing E-cat for the Masses (energycatalyzer3.com)

Following Bologna Test, Andrea Rossi Works Towards 1 MW Plant Launch, Seeks Help in Designing an E-Cat “For the People” (E-cat World)

OS: Cold Fusion E-Cat Case Design Competition (Peswiki)


En ondertussen zijn er ook al een aantal artikelen verschenen in de reguliere media:

Some Media Outlets Begin to Pay Attention to the E-Cat (E-cat World)

Mainstream Media Finally Picking up on Rossi and E-cat (energycatalyzer3.com)

Hello Cheap Energy, Hello Brave New World (Forbes)

Cheap power: An overnight revolution (IDG News)

Cheap power: An overnight revolution -- Commentary (pesn.com)

Cold fusion rears its head as 'E-Cat' research promises to change the world (Wired.co.uk)

Does Italian Demo Show Cold Fusion, or Snake Oil? (tech.slashdot.org)

The Flow of Energy (pdf) - Science journal website has released a report based on the theory of the Rossi LENR reaction.

Dr. George Miley Replicates Patterson, Names Rossi (e-Cat Site)


En de (mijns inziens overdreven/onterechte) kritiek van S. Krivit heeft ook zijn gevolgen:

Controversial energy-generating system lacking credibility (w/ video) (physorg.com)


En verder kijken we alvast uit naar de belangrijke test (van de 1MW-plant) van 28 oktober aanstaande:

Rossi Planning New E-cat Test on October 28 (energycatalyzer3.com)

Friday, October 28, 2011 in Bologna Italy: Andrea Rossi Announces Date for 1MW E-Cat Plant Test (E-cat World)

Rossi Determined, Defiant as 1 MW Plant Test Approaches: “Now LENR Goes to the Market” (E-cat World)

28 Oct eCat Test Is Private (eCat News)


En hier kun je de test van 28 oktober aanstaande opvolgen:

News: October 28, 2011 Test of the One Megawatt E-Cat (Peswiki)

alsook op de blog(s) van Rossi zelf, die, volgens Peswiki (zie hogere link), elk uur verslag zal uitbrengen: (Op één of meer van onderstaande linken)

Blog-1 (Rossi)

Blog-2 (Rossi)