vrijdag 16 september 2011

Koude Fusie / E-Cat (Deel III) :

Meer informatie over de 1MW 'E-Cat'-plant van Andrea Rossi


Lees als inleiding eerst mijn vorige berichten over 'Koude Fusie' (in werkelijkheid LENR en CANR) en de E-cat:

Cold Fusion will soon be hot again (Daniel De Caluwé)

Cold Fusion/Koude fusie - Update/Vervolg (Daniel De Caluwé)

En voor meer en recente informatie over de 1MW 'E-Cat' (container-)plant van Andrea Rossi, verwijs ik naar een artikel van Pure Energy Systems:


Photo by Mats Lewan, Ny Teknik

Rossi's 1 MW Cold Fusion E-Cat Reactor Photos and Video Posted (pesn.com)


Photo by Mats Lewan, Ny Teknik

Er blijft wel enige onzekerheid over het aantal (grotere) E-cats die samen de 1 MW plant vormen, immers, Mats Lewan schreef toen dat deze container 52 E-cats bevatte, maar op zijn foto's tel ik er maar 51 (Aan de linkerkant: 4 rijen van 7 = 28 links; en rechts idem, alleen ontbreken er vooraan (rechts) telkens twee E-cats in de bovenste twee rijen (in totaal dus 4 ontbrekende E-cats in de bovenste twee rijen), maar in de 3de rij (rechts) van bovenaf (= de 2de rij rechts van onderaf) ontbreekt er slechts 1 E-cat, terwijl de onderste rij (rechts) volledig volzet blijft; van de 28 mogelijke E-cats aan de rechterkant, ontbreken er op de foto in totaal dus 5 E-cats, zodat er rechts slechts 23 overblijven, en er op deze foto in totaal slechts 51 E-cats (= 28 links + 23 rechts) geïnstalleerd zijn, maar uiteraard kan het ook zijn dat de 3de rij (geteld van bovenaf) aan de rechterkant nog niet helemaal geïnstalleerd was, immers, deze container moet maar klaar zijn tegen 28 oktober, en daarom kan het zijn dat Rossi nog met de installatie van deze container bezig was. Bovendien kan het zijn dat deze ontbrekende E-cat (op de 3de rij van bovenaf en aan de rechterkant) gebruikt werd voor de testen, waaraan Mats Lewan toen ook al deelnam.


One of the 27-kW modules that make up the 1 MW unit.
Screen shot from video by Mats Lewan, Ny Teknik.


Zij worden door de firma van Rossi gemaakt, en verzonden naar zijn partner in de VS, waar deze 1MW container-plant, vanaf eind oktober en gedurende ongeveer 2 maanden, uitgebreid getest zal worden.

Meer informatie via onderstaande linken:

Rossi's 1 MW Cold Fusion E-Cat Reactor Photos and Video Posted (pesn.com)

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=510&cpage=9#comment-72204

VIDEOS: Rossi’s “One Megawatt Plant” + New E-CAT Test (via Ny Teknik) (Cold Fusion Now, September 13, 2011)

Here’s Rossi’s one megawatt plant (Nyteknik.se) (Inclusief video!)

See the E-cat run in self-sustained mode (Nyteknik.se) (Inclusief video!)

Bologna & Uppsala Testing eCat? (ecatnews.com)

Rossi: Live Webcam Will Show Power Meters at E-Cat Demo (e-catworld)

NyTeknik Releases Videos and Photos of Rossi’s 1 MW Power Plant and a New E-Cat Test (e-catworld)

E-Cat Gets Some Attention in Dutch Public TV Documentary (pesn.com)


Vanaf eind oktober wordt de 1MW (container-)plant uitgebreid getest in de VS, maar daarnaast zullen er ook nog andere tests plaatsvinden:

The Ultimate Ni-H Cold Fusion E-Cat Test (pesn.com)

Update: Op 6 oktober zal er, door een select team van wetenschappers (wereldwijd) en in de universiteit van Uppsala (Zweden), ook een uitgebreide test uitgevoerd worden, op de grotere E-cats (van 27kw, die deel (52 stuks) uitmaken van de 1MW container plant):

Scientists to Test Cold Fusion E-Cat (pesn.com)


En hier vind u al een vooruitblik op de eventuele economische impact van deze technologie (op voorwaarde dat ze werkt, natuurlijk... ;-)

An Economist’s Thoughts on The E-Cat — Part One: Will the E-Cat Supplant Traditional Energy Sources? (e-catworld.com)


Interessant zijn ook deze video's (gemaakt door Steven Krivit), van interviews die ook door hem werden afgenomen, van, onder andere, Andrea Rossi en sommige van zijn collega's:

(Steven Krivit is zelf wel sceptisch, vooral omwille van het ontbreken van degelijke testresultaten, die de wetenschappelijke methode zouden moeten volgen, maar persoonlijk vind ik de video's van het interview met Rossi, met daarin ook uitvoerige uitleg over de werking van de kleinere en eerste E-cat's (inclusief de berekening van de excess-heat, maar zie hiervoor ook het rapport van Dr. Edmund Storms), erg overtuigend! Ik heb deze éénvoudige berekeningen van de energiebalans van deze kleine E-cat's zelf nagerekend, en bekom, net zoals prof. Storms, lichtjes andere resultaten, maar toch zijn dergelijke eenvoudige berekeningen wel overtuigend genoeg. Want met 1 gram H2 (per 24 uur), die in batch in de E-cat's geladen wordt, produceren die kleine E-cat's - volgens mijn berekeningen - zo'n 98.4 kWh (= 354240 kJ), en dat is 2498.2 keer méér energie dan men haalt uit de éénvoudige verbranding (= binding met zuurstof uit de lucht) van H2, immers, de (bovenste) verbrandingswaarde van H2 (Ho), bedraagt 141787 kJ/kg of 141.8 kJ per gram H2. En vergelijk dit met wat de (kleine) E-cat's produceren: 354240 kJ per gram H2, of 2498.2 keer méér dan bij gewone verbranding van H2! De (kleine) E-cat's produceren, per gram H2 (!) (die in batch geladen wordt), dus elk zo'n 4.1 kW, en dit gedurende 24 uur! En dit is alleen verklaarbaar door nucleaire processen!)

Rossi, Bianchini and Passerini Video Interviews Published
Posted on September 3, 2011 by Steven B. Krivit

(En hierin zijn de video's van het interview van Rossi het meest interessant, maar toch spijtig dat Krivit deel I (met de uitleg van Rossi over de werking van de E-cat, inclusief zijn berekening van de effectief geproduceerde energie) alleen nog vrijgeeft op aanvraag)

Zie ook: FULL STORY: Andrea Rossi – Energy-Catalyzer Index

En, zoals hoger vermeld, heb ik deze berekeningen zelf geverifieerd, en alhoewel ik daarbij lichtjes andere waarden gebruik, en dus lichtjes andere resultaten bekom, ben ik het grotendeels eens met de berekeningen die Rossi zelf maakte in deel I van die video. En daarover heb ik ook een berichtje gepost op zijn blog:

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=510&cpage=11#comment-73432 :

Daniel De Caluwé

September 16th, 2011 at 4:01 PM

Dear Mr. Rossi,

Although Mr. Krivit was very sceptical, I found the video’s of your interview very interesting. On it, you made a very good demonstration and explanation of the small E-cats, and I agree with the calculations you did (concerning the energy-balance). I also did the calculations and found that the small E-cat produced about 98.4 kWh (= 354240 kJ = 4.1 kW during 24h) per gram H2 (the amount the small E-cat consumes in 1 day), and this is 2498.2 times the energy we get if we just would burn the H2 (Ho of H2 = 141.8 kJ per gram H2). And for your information: Also Dr. Edmund Storms did a good review of this.

So, although Mr. Krivit was sceptical, for me, your demonstration and explanation of the small E-cat was very convincing.

So I wish you a lot of succes with the bigger ones and with the 1 MW plant.

Kind Regards,

Ir. Daniel De Caluwé, Belgium.


En daarop heeft A. Rossi dit antwoordje geschreven:

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=510&cpage=11#comment-73462 :

Andrea Rossi
September 16th, 2011 at 6:03 PM

Dear Daniel De Caluwè:
Thank you for your kind encouragement,
Warm Regards,
A.R.En ondertussen is er ook al een Engelstalig boek over de E-cat beschikbaar:

Know the “Secrets of E-Cat” (coldfusionnow)


Enz, enz... (Wordt later vervolgd!)