vrijdag 13 juli 2012

Ik ben en blijf links, maar...

Doe a.u.b. iets aan de wereldhandel! ;-)
Sociaaleconomisch ben en blijf ik links, maar...

i) Ik vind dat men het HR-kernafval zodanig moet opwerken, zodat het maximaal 1000 jaar (en NIET méér) geborgen moet worden in de ondergrond. Dit kan door ALLE (langdurig hoogradioactieve) actiniden uit het kernafval te halen, maar dit vereist wel een belangrijke uitbreiding van de opwerkingsfaciliteiten (voor België gebeurt dat in Cap de La Hague (FR)). En de gevaarlijke actiniden zelf kan men dan, naast militair plutonium, 'verbranden' in reactoren van de IVde generatie. Maar zolang men dit niet doet, zal ik, als burgerlijk ingenieur (energietechnieken), en ondanks het feit dat ik veel respect heb voor het werk van NIRAS, mijn handtekening nooit zetten onder de huidige oplossing, waarbij het (HR én langdurig!) kernafval geborgen moet worden voor meerdere honderdduizenden jaren!!!. En toch was ik tegen de vervroegde sluiting van onze oude kerncentrales, immers, dit mag men nooit doen op basis van louter emotionele argumenten; de stabiliteit van het elektriciteitsnet en de energievoorziening moeten verzekerd blijven (problemen nemen toe als we een té groot aandeel hebben aan hernieuwbare energiebronnen); en bovendien hebben we sowieso toch al veel kernafval waar we - nog steeds - een goede oplossing voor moeten zoeken; en bovendien kan men ze maar sluiten als er voldoende alternatieven voorhanden zijn (lees in dit kader ook mijn berichten over 'koude kernfusie').

ii) Rechtse en centrum-rechtse partijen (zoals N.VA en Open-VLD), zijn, onder druk van de overdreven (en onmenselijke) internationale concurrentie, geneigd om onze moeizaam verworven sociale zekerheid af te bouwen, en daar ben ik het niet mee eens! Ik ben voorstander van meer samenwerking en co-operatie in de wereldhandel, en om dat te bereiken moet er meer inspraak komen van de IAO (= de Internationale Arbeidsorganisatie = het ILO) in belangrijke vergaderingen zoals die van de G3, G4, G5, G7, G8, G20 en Bilderberg.

En als er dan toch bespaard moet worden, waarom zorgt men er dan, bijvoorbeeld, niet voor dat het gevangenisbeleid wat meer zelfbedruipend wordt? (Honderden/duizend(en)? euro per dag en per gevangene?) En het moet misschien niet zijn zoals in de VS, waar een groot deel van het gevangenisbeleid uitbesteed wordt aan private ondernemingen (?) (en er dus wel misbruiken en dito uitbuiting zal zijn?), maar wat het zelfbedruipend aspect betreft, kan men misschien toch iets leren van de VS?

iii) En waarom moeten praktisch alle (on)kosten van de staat gefinancierd worden met belastingen van de werknemers? Want enerzijds leven die werknemers (als uitgeperste en tegen elkaar opgezette 'verzuurde' citroenen) in een haast onmenselijke (en steeds onveiliger wordende) wereld, met steeds méér opgeklopte concurrentie in de wereldhandel; maar anderzijds moeten vooral zij opdraaien voor al die onkosten van de staat, en dit terwijl - onder dezelfde internationale, onmenselijke en moordende concurrentie - multinationals naar hier gelokt worden, met de garantie dat ze geen belastingen moeten betalen... ('The winner takes it all', en gewone werknemers - ook kaderleden! - zijn toch maar loosers, is het niet? ;-)

iv) En waarom wordt het asielbeleid niet georganiseerd en gefinancierd door de VN? Moet dat écht allemaal op kosten van de (door de opgeklopte en overdreven concurrentie in de wereldhandel sowieso al uitgeperste en tegen elkaar opgezette) werknemers, die bovendien - zeker als ze het openbaar vervoer gebruiken - steeds meer het risico lopen om beroofd en/of lastig gevallen te worden door de toenemende schare van 'probleemjongeren'? En de multinationals? Ontspringen die alweer aan de dans, en moeten die écht niets bijdragen aan, bijvoorbeeld, het asielbeleid, het veiligheidsbeleid, en aan de maatregelen die noodzakelijk zijn in het kader van de oplossing van problemen die minstens voor een deel veroorzaakt worden door het bijeenbrengen (of is het bijeenstouwen?) van teveel mensen met te grote culturele verschillen en/of achtergronden?

v) En hoe zit het met het asielbeleid in China en de andere BRIC-landen??? China is - nu al! - 'de tweede grootste economie ter wereld', en straks steken ze de VS voorbij, en toch zouden ze niets of toch minder moeten doen voor het milieu??? Oh ja, da's juist, dan kan al het vele geld daar gaan naar zowel de onrealistische en buitensporige dromen van de superrijken, met hun persoonlijke en aller-individueelste kopieën (in alle - maar liefst grote - maten), van het kasteel van Versailles e.d., alsook naar - straks - de uitbouw van het machtigste (= en duurste) leger ter wereld, straks sterker (en duurder) dan dat van de VS? En dat moet de werknemer, die hier geconfronteerd wordt met enerzijds toenemende (on)kosten voor o.a. veiligheidsbeleid, asiel en migratie, en anderzijds met de toenemende concurrentie van (en toenemende 'delocalisatie' naar) bedrijven in die BRIC-landen, allemaal maar ophoesten en/of slikken? ONZE(?) OCMW's zijn nu al overbelast, en kunnen dat allemaal niet meer betalen, dus moet er maar bespaard worden op het eigen volk??? Nou moe, geen wonder dat al die werknemers (in heel Europa) steeds rechtser worden... ;-)

vi) Daarom zeg (en schrijf) ik het, steeds opnieuw: Doe a.u.b iets aan die wereldhandel, bijvoorbeeld door het ILO (= IAO) meer inspraak te geven in die belangrijke vergaderingen van de G3, G4, G5, G7, G8, G20 en Bilderberg!

Ir. Daniel De Caluwé.